Gå til hovedinnhold

Putin - mannen fra fortidenEnkelte observatører mener at Vladimir Putin i løpet av årene som russisk president har utviklet en personlighetsforstyrrelse. Mye tyder på at det er riktig.

Men Putin har aldri vært en person med en stabil psyke og et demokratisk sinnelag. Allerede da han tiltrådte Russlands høyeste embete for første gang, var det klart at han var en person med ubgrensede personlige ambisjoner og overdreven tro på egen fortreffelighet. For alle som ville se, var det åpenbart at den tidligere KGB-agenten ikke ville sky noen midler for å beholde makten selv om hans funksjonsperioder løp ut, og at Russland under hans styre ville kunne bli en fare for såvel tidligere bundsforvandter som naboer.

Ikke vanskelig å forutsi
I januar 2008 skrev jeg innlegget "Putins Russland - en uberegnelig nabo" på min daværende blogg.

I blogginnlegget pekte jeg på at Sovjetunionen likte å rasle med sablene, men holdt seg i ro. Russland under Vladimir Vladimirovitsj Putin derimot "gir ikke ved dørene. Etter en økonomisk downperiode er landet i ferd med å komme på føttene. Hver dag bygger landet ut sin dominerende posisjon som leverandør av olje og gass til verden. Russland står ikke lenger med bjørneskinnslua i handa."

Allerede for 14 år siden fant jeg altså grunnlag for å konstatere at "Putin er ingen demokrat i vestlig forstand. Han følger spillereglene så lenge han ser seg tjent med det. Verken han eller det russiske folket har opplevd reelt politisk demokrati, og verken nasjonen eller dens politikere har demokratiske forbilder og rollemodeller. ... Mange oppfatter demokrati som kaos. Og det er ikke hva russerne ønsker. De vil ha handling - og synlige resultater her og nå. Høyere levestandard. Og orden. Alt de forbinder med et fullverdig, forutsigbart og ordnet liv. Og de vil ha noe som styrker selvfølelsen, noe de kan være stolt av. Et stort og mektig Russland. Noe a la Sovjetunionen. Og det er det bare Putin og hans parti, Det forente Russland, som kan gi dem. Mener et overveldende flertall av russerne."

Her er forklaringen på at Vladimir Vladimirovitsj Putin har kunnet endre valgloven, forlenge sin funksjonsperiode og oppkaste seg til enehersker i Russland. Folket har trodd at han handlet i deres interesse.

Så på Putin som en garanti for framgang. 
I 2008 da jeg skrev min artikkel, hadde Putin ennå ikke endret valgloven slik at han kunne sitte enger som president. 
 
Jeg skrev: "Ingen bør bli overrasket om det skjer. ... Putin er et maktmenneske. Respekt for spillereglene vil neppe holde ham tilbake. Alternativt sørger han for å bli statsminister under den nikkedukken han selv har utpekt. Han vet at ingen kan gjøre ham rangen stridig. Uansett er det han som er sjefen. Det er han som er tsar."
 
Olje- og gass-kjøpere har skapt Russlands styrke
Dette er profetiske ord. I årene som fulgte gjorde han akkurat det jeg forutså. Og som statsledere og politikere også burde forutsett og tatt konsekvensene av. 
 
Land som har gjort seg avhengig av russisk gass og olje har oversett at de har skapt et rikere Russland med råd til opprustning og våpen som i en gitt situasjon kan bli rettet mot dem selv. Eller mot Russlands nærmeste naboer som f.eks. Ukraina. Et Ukraina som har kvittet seg med Quislingene som underkastet seg Russland, og har valgt å begynne på vegen mot demokrati og en posisjon som egen selvstendig og uavhengig stat.

Men et slikt fritt og uavhengig Ukraina er mer enn Putin kan tåle. Putins mål er et "Stor-Russland". Eller la oss si et Sovjetsamvelde under nytt navn. I 2014 annekterte han  halvøya Krim som etter Sovjetunionens oppløsning hadde tilhørt Ukraina.

Laber reaksjon etter tyveriet av Ukraina
De internasjonale reaksjonene var ikke sterkere enn han hadde regnet med - og slett ikke sterkere enn han kunne leve med. Dette gav ham blod på tann og slik han så det, frie hender til ny ekspansjon - som f.eks. mot Ukraina.

Den tidligere KGB-agenten ser seg selv som den som skal gjenopprette det som "gikk galt" under Gorbatsjov og Jeltsin. Han har åpenbart et messiansk selvbilde. Han er frelseren. Han er den som forstår mer og ser lenger. Og han er den som kan sette handling i stedet for ord og gjennomføre de forsettene han har satt seg uten hensyn til moral eller andres lidelser. Han lyver når det er formålstjenlig.

Undervurdert i alle år
Denne mannen har NATO og USA undervurdert systematisk i nærmere 20 år. I den siste tiden har de sett katastrofen komme, men har ikke helt trodd på den. De har vært naive til det var for sent.

Nå har Putin vist sitt sanne jeg. Han beviser at han er en politisk neandertaler - med tro på vold og uten evne til troverdig dialog. Inngåtte avtaler betyr lite - eller rettere sagt, ingen ting! Det får Ukraina nå lide for. 

Mannen fra fortiden
En hel verden er nå i sjokk. Det man trodde ikke ville - eller kunne - skje, har skjedd. Den tidligere KGB-agenten - mannen fra fortiden - har satt i verk et storstilt militært angrep mot et fredelig naboland. Mennesker dør eller tvinges på flukt, materielle verdier ødelegges, redsel, nød og sult ødelegger livet til mer enn 40 millioner mennesker. Og på toppen av alt truer han med atomvåpen!

Men dette plager ikke Vladimir Vladimirovitsj Putin. Han er en sann despot. Andres lidelse betyr ikke noe. Selv sitter han trygt bak murene i Kreml mens Russiske soldater dør og russiske våpen sprer død og lidelse i det landet han mener ikke har historisk rett til å være en egen selvstendig nasjon.

En forferdelig urett er allerede skjedd.

Nå bør vestlige ledere spørre seg: Vil despoten Putin stanse der?

Kay Olav Winther d.e. 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Jensen-saken strider mot folks rettferdighetssans

Jeg er redd. Jeg er redd fordi jeg åpenbart bor i et land uten rettssikkerhet. Et land hvor man kan bli dømt til fengsel i 21 år uten at det foreligger håndfaste beviser på skyld. I en rettsstat skal man dømmes for det gale man bevislig har gjort. Man skal ikke dømme folk, eller utmåle ekstra streng straff, for å skremme andre fra å bryte loven. Sannsynlighetsovervekt er en subjektiv vurdering. Å dømme noen til å sone lovens strengeste straff uten bevis og på grunnlag av indisier og sannsynlighetsovervekt, er et alvorlig angrep på rettssikkerheten. Jeg vet ikke hvordan retten har tenkt i sitt lønnkammer, men det virker som om det har vært overveiende viktig å felle Jensen og gi ham maksimal straff. Det er som om politi og påtalemakt har ønsket å demonstrere ut over enhver tvil at man ikke legger fingrene i mellom når delinkventen er en av deres egne. 21 år for det Eirik Jensen er mistenkt og anklaget for, er en helt urimelig straffeutmåling. Det er samme straff som ble gitt til a

Korrupte politikere - eller?

Den ene stortingsrepresentanten etter den andre må erkjenne at de har misbrukt ordningen med statlige pendlerleiligheter. De har bedt om - og mottatt - leiligheter og skattefordeler de ikke skulle ha hatt. Noen har til og med brukt fantasi og stor oppfinnsomhet for å få det til å se ut som om de trengte et sted å bo selv om de eide både hus og hjem i overkommelig nærhet av Stortinget. Provoserer At den "jevne mann og kvinne" blir forarget over slike forhold, er ikke til å bli forundret over. At personer som urettmessig er dømt for svindel med NAV-ytelser, blir ekstra opprørt, er også lett å forstå. De ser det som bevis på at det fortsatt er forskjell på kong Salomo og Jørgen Hattemaker. Politikerforakt At pendlerboligsakene har bidratt til politikerforakt og mistillit til det representative politiske systemet er utvilsomt.  På enkelte - riktignok mindre seriøse! - nettsteder florerer kritikken, beskyldningene  og hatytringene. Stortingsrepresentanter blir en bloc beskyldt for

Krigen i Afghanistan er en borgerkrig

Krigen i Afghanistan er en borgerkrig. En konflikt som må løses internt.   USAs og NATOs nærvær i Afghanistand var en okkupasjon. At okkupantene trekker seg ut, er egentlig en gledelig begivenhet. At Taliban har overtatt maktet og vil opprette et islamsk styre, et khalifat styrt etter sharia og ledernes religiøse fordommer og forgodtbefinnende, vil være en tragedie for mange afghanere.    Menneskerettighetene vil bli krenket, kvinner og jenter vil bli underkuet, mange vil bli drept og enda mange flere vil rømme - eller forsøke å rømme - landet. For milioner av afghanere vil talibanstyret oppleves som et helvete på jord. Men det dreier seg om et internt afghansk forhold. Skal Talibans terrorregime bekjempes, må det bekjempes av afghanerne selv. Verken USA eller NATO  - eller noen annen fremmed makt har rett til å invadere Afghanistan for å bekjempe de religiøse fanatikerne som nå har makten. Hvis noen skulle øve modererende innflytelse på Taliban, måtte det være FN. Ikke ved våpenbruk o