Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra januar, 2019

Regjering med større indre spenninger

Vi får ny regjering. Tre partier skal bli til fire. Det er ikke meg imot. Det gjelder nemlig samme naturlover i politikken som på kjøkkenet: Jo, mer man sper, desto tynnere blir suppa. Når man først skal ha en såkalt "borgerlig" regjering, vil jeg heller ha en firepartiregjering enn en regjering med medlemmer utelukkende fra Høyre og Fremskrittspartiet. Hvis Venstre og Kristelig Folkeparti ikke skal forsvinne helt fra det politiske landskapet, må de stå opp mot den mest ytterliggående Høyre-Frp-politikken. Det vet alle de fire regjeringspartiene. De må derfor alle etterstrebe et slags "politisk minste felles multiplum". Det er å foretrekke framfor "hard core" Høyre og Frp-politikk. Venstre har gjennomgått en effektiv slankekur etter at partiet gikk inn i regjeringen. Partiet er anonymt og befinner seg stort sett under sprerregrensen. Nå skal Kristelig Folkeparti gjennom den samme kuren. Avmagringen har allerede begynt. Medlemmer melder seg ut. Nå s

Hvorfor måtte Jacobsen gå?

VGs politiske kommentator Frithjof Jacobsen har sagt opp. Han har sluttet fordi han har etablert et kjæresteforhold til stortingsrepresentant Jette Christensen fra Arbeiderpartiet. Et slikt forhold er uforenlig med jobben som politisk kommentator mener ledelsen i VG. Og Jacobsen er tilsynelatende enig. Han sa derfor opp og forlot jobben "på dagen". Kommentatorer i andre aviser er enige. Den ene etter den andre står fram og erklærer at Jacobsen gjorde det eneste rette. Skal man skrive politiske kommentarer i en seriøs avis, må man være "politisk ubundet". "Skjulte forhold" kan ikke aksepteres, sies det bl.a. Kortene må på bordet. "Kontrakten mellom avis og leser" krever det. Her halter logikken. Jacobsens og Christensens forhold var ikke skjult lenger. Jacobsen måtte tvert i mot, gå da forholdet ble kjent og bekreftet. Mye tyder på at Jacobsen har hatt et nært forhold til Jette Christensen gjennom lengre tid. Mens forholdet har utviklet seg,

En ulykkelig mor trekkes for retten

I Eidsivating lagmannsrett foregår det en sak som aldri burde vært brakt fram for retten. En mor er anklaget for grov omsorgssvikt. Bakgrunnen for saken, er at den anklagede kvinnens 13-årige datter døde fordi hun nektet å ta til seg føde. Ifølge påtalemyndigheten skal moren gjentatte ganger ha unnlatt å sørge for at datteren fikk nødvendig helsehjelp og behandling. Hun skal også ha bidratt til å skjule datterens helsetilstand for offentlige myndigheter. For den som har forsøkt å følge saken via medienes omtale, fortoner den seg noe annerledes. Man sitter ikke igjen med inntrykk av en mor som er ondsinnet eller likeglad, men av en fortvilet mor som ikke ser noen vei ut av de problemene som datterens sykdom stiller henne over for. En mor som på ny og på ny prøver alt, som trygler og ber og truer, som prøver med list og lempe, med tvang og ettergivenhet, men opplever at ingen ting hjelper. Det begynte med mobbing og mistrivsel på skolen. Jeg har arbeidet i skolen, og tru

Ulv

I mange år hadde vi ikke ulv i Norge. Tilsynelatende var det ingen som savnet den. Folk gikk trygt på tur i skogen, og sauebøndene slapp smalen på beite. Gaupe og bjørn tok noen sauer, men stort sett fikk saueflokkene gå i fred Så kom det igjen ulv i norske skoger - og landbruksområder. Når et land får ulv etter å ha vært uten ulv noen tiår, er det to sannsynlige forklaringer: Ulv er satt ut. Eller den er innvandret. Den ulven vi har i dag, er ikke norsk. Det er like fremmed i norsk natur som villsvin og mårhunder og andre dyr som krysser landegrensene og inntar nye habitater. Myndighetene har erklært mårhund og villsvin som fremmede arter og uønsket i Norge. Hvorfor vil vi ha ulv? Enkelte villdyr-entusiaster mener at ulven hører hjemme i Norge fordi vi tidligere har hatt viltlevende ulvestammer i vårt land. Ulven som art hører altså hjemme i vår natur, hevder de. Av den grunn bør vi nå akseptere etterkommere etter importert ulv for å gjenopprette en ny norsk ulvestamme. Ogs

De svenske jentene har overtatt seierspallen

De norske skijentene har dominert skisporten i mange år. De har vært best på sprintdistansene og de lengre løpene. Nå er det norske hegemoniet i sprintsporet over. Svenskene har overtatt. Det er litt stusselig å se på sprintfinaler uten norske farger, men at nordmennene ikke vinner alt de deltar i, er bra. Interessen for langrenn utenfor Norden, avhenger av deltakere fra mange land er med. Bred oppslutning, og deltakere fra ulike land i tetskiktet, er en forutsetning for publikumsoppslutning og fjernsynsdekning. At andre land enn Norge får plass på seierspallen, er m.a.o. bra for interessen, rekrutteringen og skisportens framtid. For hvem tar seg bryderiet med å arrangere skirenn hvis skisporten er en norsk paradegren hvor norske deltakere vinner det som er å vinne? Jeg har nettopp sett på skisprint fra Dresden. Det var et spektakulært tilbud til flere enn fjernsynsseerne. Skisporten har sine metropoler, og sitt faste publikum. Ved å legge skiløp til byer rundt i Europa, øker man

Exit Brexit?

Britene skal ut av EU. Det har et flertall bestemt i en folkeavstemning. Theresa May påtok seg å forhandle med EU om uttredelsesvilkårene. Hun er blitt enig med EU om en avtale. Den er det ikke mange i Storbritannia som er fornøyd med. Ikke minst i hennes eget parti er det misnøye. Noen mener at hun har vært altfor ettergivende. Og noen at hun ikke har vært ettergivende nok. Enkelte ønsker "a hard brexit" uten noen avtale om det framtidige forholdet mellom Storbritannia og EU. Og mange ser ut til å ønske å tre av unionen for å bli kvitt det de oppfatter som ulempene ved medlemskapet, mens de mener at de bør få beholde fordelene. Men enten er man innenfor, eller så er man utenfor. De får ikke bli stående i døråpningen med én fot inne og én ute. De må gå ut, så døra kan bli lukket. Men mange briter er urealistiske. De vil ha både i pose og sekk. Nord Irland er en del av Storbritannia og skal forlate EU. Republikken Irland som har en lang felles grense med Nord Irland, er

Rare dyr i Australia

Statsminister Scott Morrison med familie I Australia fins det mange slags dyr som ikke fins andre steder. De har søte koalabjørner og hardtslående kenguruer. Og mange andre spesielle og interessante arter. Nå har de oppdaget en ny merkelig skapning: Mennesker med to venstrebein! De har til og med valgt en av disse merkelige skapningene til statsminister.  Tror du meg ikke? Da bør du ta en titt på bildet over disse linjene.   Kay Olav Winther d.e.

Hvem er eliten?

De som tilhører eliten stemmer ikke på Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Det framgår av intervjuer  som er gjennomført med 1.352 personer i den norske eliten, kan  Klassekampen fortelle. "Den norske eliten"? Hva og hvem er nå det? Hva er kriteriene for å bli regnet for noe mer enn andre? Elite er, i følge Stor norske leksikon på nett, "en minoritet i et samfunn som på ett eller flere områder opptrer som autoritet innad, overfor det øvrige samfunn, og som talsmann utad, overfor omverdenen." "Opptrer som autoritet". Altså noen som ikke nødvendigvis er en autoritet, eller er gitt autoritet, men en som opptrer som som han eller hun vet mer, eller er viktigere , altså rangerer over andre i samfunnshierarkiet. For ikke å si: En som tiltar seg autoritet. En synser og forståsegpåer som ikke viker tilbake for å sette normer for andre og fortelle omgivelsene hva det er comme il faut å mene. Min - nokså uærbødige - oppfatning er at vi ikke ha

Ny Winther-blogg

Jeg har i mange år hatt en blogg på BlogSoft. Bloggens navn er winther med undertittelen Meningsytringer om politikk og samfunn, religion og livssyn m.m. Bloggen fins ennå, så lenge det varer. BlogSoft opphører imidlertid, og bloggene slettes i mars. Jeg har derfor opprettet denne bloggen for å fortsette kommentator-virksomheten her. I den grad det er mulig, blir gamle bloginnlegg overført hit hvor de kan leses sammen med nye ytringer. Jeg skriver gjerne langt, utdypende og argumenterende. Er du en dårlig leser, og helst leser korte kommentarer, er ikke dette siden for deg. Velkommen som leser av min nye blogg. Legg den gjerne inn som en av dine favoritter. Beste hilsen Kay Olav Winther d.e. Drøbak