Gå til hovedinnhold

De svenske jentene har overtatt seierspallen

De norske skijentene har dominert skisporten i mange år. De har vært best på sprintdistansene og de lengre løpene. Nå er det norske hegemoniet i sprintsporet over. Svenskene har overtatt.
Det er litt stusselig å se på sprintfinaler uten norske farger, men at nordmennene ikke vinner alt de deltar i, er bra. Interessen for langrenn utenfor Norden, avhenger av deltakere fra mange land er med. Bred oppslutning, og deltakere fra ulike land i tetskiktet, er en forutsetning for publikumsoppslutning og fjernsynsdekning.

At andre land enn Norge får plass på seierspallen, er m.a.o. bra for interessen, rekrutteringen og skisportens framtid. For hvem tar seg bryderiet med å arrangere skirenn hvis skisporten er en norsk paradegren hvor norske deltakere vinner det som er å vinne?

Jeg har nettopp sett på skisprint fra Dresden. Det var et spektakulært tilbud til flere enn fjernsynsseerne. Skisporten har sine metropoler, og sitt faste publikum. Ved å legge skiløp til byer rundt i Europa, øker man skiinteressen og gir nye befolkningsgrupper mulighet til å se skirenn på nært hold.

At Sverige vant tredobbelt i kvinneklassen, var kanskje i overkant, men samtidig et krystallklart budskap til arrangører og tilskuere om at skisprint for damer ikke er en spesial-øvelse for  norske utøvere. Svensker, tyskere, russere, amerikanenere, finske og damer fra andre land med snø og kulde er velkomne i sporet og opp på seierspallen.

Skjønt natursnø og kulde er ikke lenger en forutsetning for å arrangere skirenn - verken trening eller konkurranser. Snøkanonene lager snø, og sprintrenn kan legges der folk befinner seg, eller lett kommer til. Byløp trekker trolig publikummere som aldri ville søkt vinteropplevelser på natursnø ute i ville skauen.

Sprintløp på kunstsnø i bykjerner og parker, er ingen trussel mot eller fare for tradisjonelle langdistanseløp i skog og mark. Det er et utmerket supplement, og kan bidra til å vekke sansen for skikonkurranser hos personer som ellers aldri ville fått kontakt med skisporten -verken som deltakere eller publikummere.

Norske skiløpere har behersket de relativt nye sprintgrene med overbevisende evne til å tilpasse seg nye utfordringer. Men akkurat nå er vi nede i en bølgedal. Svenskene dominerer, og europere og amerikanere følger hakk i hel.

Det vil ikke overraske meg om de norske jentene blir uten medaljer på sprintøvelsene under VM i Seefeld i slutten av februar. Trist for norske utøvere og patrioter, men kanskje bra for skisporten.

Derfor kan selv en nærmest fanatisk patriot som meg hilse de svenske jentenes framgang velkommen.
Lykke til Stina Nilsson og "det svenska kei-gjänget". Det var på tide at dere våknet. Nå håper jeg at finnene, tyskerne, russerne og alle de andre følger i deres skispor! Det vil bety et kraftig skyv framover for skisporten. Så får de norske hvile på sine laurbær en stund før de kommer fryktelig tilbake.

Kay Olav Winther d.e.


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Jensen-saken strider mot folks rettferdighetssans

Jeg er redd. Jeg er redd fordi jeg åpenbart bor i et land uten rettssikkerhet. Et land hvor man kan bli dømt til fengsel i 21 år uten at det foreligger håndfaste beviser på skyld. I en rettsstat skal man dømmes for det gale man bevislig har gjort. Man skal ikke dømme folk, eller utmåle ekstra streng straff, for å skremme andre fra å bryte loven. Sannsynlighetsovervekt er en subjektiv vurdering. Å dømme noen til å sone lovens strengeste straff uten bevis og på grunnlag av indisier og sannsynlighetsovervekt, er et alvorlig angrep på rettssikkerheten. Jeg vet ikke hvordan retten har tenkt i sitt lønnkammer, men det virker som om det har vært overveiende viktig å felle Jensen og gi ham maksimal straff. Det er som om politi og påtalemakt har ønsket å demonstrere ut over enhver tvil at man ikke legger fingrene i mellom når delinkventen er en av deres egne. 21 år for det Eirik Jensen er mistenkt og anklaget for, er en helt urimelig straffeutmåling. Det er samme straff som ble gitt til a

Korrupte politikere - eller?

Den ene stortingsrepresentanten etter den andre må erkjenne at de har misbrukt ordningen med statlige pendlerleiligheter. De har bedt om - og mottatt - leiligheter og skattefordeler de ikke skulle ha hatt. Noen har til og med brukt fantasi og stor oppfinnsomhet for å få det til å se ut som om de trengte et sted å bo selv om de eide både hus og hjem i overkommelig nærhet av Stortinget. Provoserer At den "jevne mann og kvinne" blir forarget over slike forhold, er ikke til å bli forundret over. At personer som urettmessig er dømt for svindel med NAV-ytelser, blir ekstra opprørt, er også lett å forstå. De ser det som bevis på at det fortsatt er forskjell på kong Salomo og Jørgen Hattemaker. Politikerforakt At pendlerboligsakene har bidratt til politikerforakt og mistillit til det representative politiske systemet er utvilsomt.  På enkelte - riktignok mindre seriøse! - nettsteder florerer kritikken, beskyldningene  og hatytringene. Stortingsrepresentanter blir en bloc beskyldt for

Krigen i Afghanistan er en borgerkrig

Krigen i Afghanistan er en borgerkrig. En konflikt som må løses internt.   USAs og NATOs nærvær i Afghanistand var en okkupasjon. At okkupantene trekker seg ut, er egentlig en gledelig begivenhet. At Taliban har overtatt maktet og vil opprette et islamsk styre, et khalifat styrt etter sharia og ledernes religiøse fordommer og forgodtbefinnende, vil være en tragedie for mange afghanere.    Menneskerettighetene vil bli krenket, kvinner og jenter vil bli underkuet, mange vil bli drept og enda mange flere vil rømme - eller forsøke å rømme - landet. For milioner av afghanere vil talibanstyret oppleves som et helvete på jord. Men det dreier seg om et internt afghansk forhold. Skal Talibans terrorregime bekjempes, må det bekjempes av afghanerne selv. Verken USA eller NATO  - eller noen annen fremmed makt har rett til å invadere Afghanistan for å bekjempe de religiøse fanatikerne som nå har makten. Hvis noen skulle øve modererende innflytelse på Taliban, måtte det være FN. Ikke ved våpenbruk o