Gå til hovedinnhold

Hvem er eliten?


De som tilhører eliten stemmer ikke på Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Det framgår av intervjuer  som er gjennomført med 1.352 personer i den norske eliten, kan  Klassekampen fortelle.

"Den norske eliten"? Hva og hvem er nå det? Hva er kriteriene for å bli regnet for noe mer enn andre?
Elite er, i følge Stor norske leksikon på nett, "en minoritet i et samfunn som på ett eller flere områder opptrer som autoritet innad, overfor det øvrige samfunn, og som talsmann utad, overfor omverdenen."

"Opptrer som autoritet". Altså noen som ikke nødvendigvis er en autoritet, eller er gitt autoritet, men en som opptrer som som han eller hun vet mer, eller er viktigere, altså rangerer over andre i samfunnshierarkiet. For ikke å si: En som tiltar seg autoritet. En synser og forståsegpåer som ikke viker tilbake for å sette normer for andre og fortelle omgivelsene hva det er comme il faut å mene.

Min - nokså uærbødige - oppfatning er at vi ikke har det vi kan kalle for elite(r) i Norge. Stortinget og regjeringen rekrutteres fra brede folkelag, og høyt utdannende - som godt kan være enere på sitt område - har ikke kortere veg til maktens taburetter enn Per og Pål.

De som sitter med økonomisk makt, utøver nok i ikke uvesentlig grad indirekte politsk innflytelse, men generaler, biskoper, professorer og direktører må som andre, gå vegen om politiske partier hvis de skal skaffe seg avgjørende innflytelse på samfunnsutviklingen. Og de blir ikke ofte nominert.

Så noen herskende elite som dominerer vårt samfunn i kraft av sosial plassering og nedarvet forrang til politiske verv og tilgang til maktens korridorer, har vi ikke.

Partene i arbeidslivet utgjør heller ingen elite - eller eliter. Både lokalt, regionalt og sentralt samarbeider partene i arbeidslivet med hverandre. Viktige avgjørelser tas i et nært trepartssamarbeid på nasjonalt plan. Her er ingen plass for elitisme eller enegang.

Intervjuene, som jeg nevnte innledningsvis, ble foretatt av Statistisk Sentralbyrå 2015. De viser at personer som tilhører det SSB forstår som "eliten", stemmer Høyre og Arbeiderpartiet. Venstre og Kristelig Folkeparti får begge under 10 prosent oppslutning fra det samme segmentet, mens "SV, Rødt og MDG til sammen havner på 10 prosent".

At Fremskrittspartiet og Senterpartiet begge  står svakt og sanker liten oppslutning fra eliten, forklares ved at de har profilert seg som "partier som går mot eliten". Formodentlig da i motsetning til alle de andre partiene. De to partiene får hver kun 1 prosent oppslutning fra det undersøkelsen definerer som eliteskiktet.

Det er forskeren Trygve Gulbrandsens som har foretatt undersøkelsen. Nå presenterer han resultatene i boka «Elites in an Egalitarian Society: Support for the Nordic Model». Jeg har ikke lest boka. Jeg har bare lest Klassekampens omtale.

Klassekampen skriver ikke hvem den omtalte eliten er. Men så vidt jeg forstår, lover avisa å følge opp saken med flere artikler. Da håper jeg at det også avsløres hvem den norske eliten er. Det er jeg rimelig spent på.

Inntil videre holder jeg fast på min oppfatning: Vi har ingen elite i Norge. Vi har et egalitært samfunn. Det er Per og Pål og Kari Trestakk som styrer. Alle spirer til elitisme og topptung styring, avviser vi kontant. Det er vår styrke. Og en kvalitet vi bør ta vare på.

Å tale om "eliter" i Norge, er malplassert. Begrepet dekker ikke de faktiske forhold. Derimot kan det bidra til å åpne for elitistiske tanker som hittil ikke har funnet grobunn i vårt sosialdemokratiske likhetssamfunn.

La oss derfor få vite hvem denne eliten formodes å være. Slik at vi kan motarbeide enhver anti-egalitær tendens som måtte dukke opp i kjølvannet av regjeringens iherdige strev for å begunstige de velstående på bekostning av den jevne kvinne og mann.

Kay Olav Winther d.e.


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Jensen-saken strider mot folks rettferdighetssans

Jeg er redd. Jeg er redd fordi jeg åpenbart bor i et land uten rettssikkerhet. Et land hvor man kan bli dømt til fengsel i 21 år uten at det foreligger håndfaste beviser på skyld. I en rettsstat skal man dømmes for det gale man bevislig har gjort. Man skal ikke dømme folk, eller utmåle ekstra streng straff, for å skremme andre fra å bryte loven. Sannsynlighetsovervekt er en subjektiv vurdering. Å dømme noen til å sone lovens strengeste straff uten bevis og på grunnlag av indisier og sannsynlighetsovervekt, er et alvorlig angrep på rettssikkerheten. Jeg vet ikke hvordan retten har tenkt i sitt lønnkammer, men det virker som om det har vært overveiende viktig å felle Jensen og gi ham maksimal straff. Det er som om politi og påtalemakt har ønsket å demonstrere ut over enhver tvil at man ikke legger fingrene i mellom når delinkventen er en av deres egne. 21 år for det Eirik Jensen er mistenkt og anklaget for, er en helt urimelig straffeutmåling. Det er samme straff som ble gitt til a

Vandalene vil rive Y-blokka

Man skulle tro at Høyre var et parti med sans for historie og kultur. Men det er altså ikke tilfelle. Fagmiljøer, kunst-, arkitektur- og historie-eksperter samt kulturbevisste enkeltpersoner vil bevare Y-blokka som er et helt sentralt element i arkitekt Erling Viksjøs regjeringskvartal. Men Høyre vil rive. Fagfolk over hele verden steiler, og finner det utrolig at en sivilisert nasjon vil rive et slikt monumentalt byggverk. Men den Høyre-ledede regjeringen holder hardnakket på sitt. Y-blokka skal bort. Picassos og Nesjars kunst får man heller ta vare på på annen måte. Her går Høyre i bresjen for å anrette uopprettelig skade på et enestående kunstverk som andre land ville betalt i dyre domme for å ha. Kommunalminister  Monica Mæland er en standhaftig dame. Åpenbart uten evne til å la seg overbevise av og gi etter for motargumenter. Har hun bestemt seg, så har hun bestemt seg - uanset hvor skjebnesvangert gal hennes bestemmelse er. Trolig mener hun at ettergivenhet er svakhet. Hun se

Putin - mannen fra fortiden

Enkelte observatører mener at Vladimir Putin i løpet av årene som russisk president har utviklet en personlighetsforstyrrelse. Mye tyder på at det er riktig. Men Putin har aldri vært en person med en stabil psyke og et demokratisk sinnelag. Allerede da han tiltrådte Russlands høyeste embete for første gang, var det klart at han var en person med ubgrensede personlige ambisjoner og overdreven tro på egen fortreffelighet. For alle som ville se, var det åpenbart at den tidligere KGB-agenten ikke ville sky noen midler for å beholde makten selv om hans funksjonsperioder løp ut, og at Russland under hans styre ville kunne bli en fare for såvel tidligere bundsforvandter som naboer. Ikke vanskelig å forutsi I januar 2008 skrev jeg innlegget "Putins Russland - en uberegnelig nabo" på min daværende blogg. I blogginnlegget pekte jeg på at Sovjetunionen likte å rasle med sablene, men holdt seg i ro. Russland under Vladimir Vladimirovitsj Putin derimot "gir ikke ved dørene. Etter en