Gå til hovedinnhold

Kan prinsessen slutte å være prinsesse?


Prinsesse Märtha Louise har funnet kjærligheten. Det unner jeg henne.

Kjæresten er sjaman. At prinsessen bruker prinsessetittelen for å markedsføre kjærestens trolldomskunster og egne såkalte overnaturlige evner,  vekker oppsikt - og misbilligelse. De mest ytterliggående mener at hun en en fare for monarkiet. Prinsessen misbruker prinsessetittelen hevdes det. En avis på sørlandet er til den grad forarget over "misbruket", at den ber prinsessen si fra seg prinsessetittelen.

Men bør hun det? Og kan hun det?

Døtre av monarker er prinsesser. Märtha Louise er datter av vår konge. Dermed er hun prinsesse - enten hun vil eller ei.

La oss tenke oss at hun sluttet å bruke prinsessetittelen. Ville det gjøre noen forskjell. Alle vet jo at hun er kongens datter. Den skjebnen slipper hun aldri fra. Ville mediene la kongens datter være i fred dersom hun kalte seg Märtha Louise Haraldsen eller Haraldsdatter?

Märtha og sjamanen hennes tror på og driver med mye rart som jeg anser som humbug - og tull. Jeg oppsøker ikke møtene og seansene deres. Denne holdningen deler jeg antakelig med det store flertallet av nordmenn av alle kjønn. Men noen - fortrinnvis kvinner - har rødkantede øyne av rørelse og begeistring.

Samtidig med at mediene kritiserer Märtha Louise for å misbruke prinsessetittelen for å skaffe seg PR,  skriver de spalte opp og ned om henne og sjamankjæresten hennes.  Det er hykleri i eliteklassen. Faktum er at mediene og prinsessen lever i en symbiose. De har gjensidig nytte av hverandre. Hadde det ikke vært for mediene, ville interessen for engleskoler og sjamanisme med all sannsynlighet vært begrenset til en minimal menighet som alltid lar seg pirre av det okulte.

Men mediene vet at Märtha Louise selger. Derfor gir de henne og sjamanen hennes all den PR'en de kan ønske seg. Mediene forsømmer ingen anledning til å bruke prinsessetittelen. Er det prinsessens skyld? Skyldes det kun at Märtha Louise tilkjennegir at hun er kongedatter, og altså, prinsesse? Neppe. Mer sannsynlig er det at mediene jakter på prinsessen, bruker tittelen og omtaler virksomheten fordi stoffet skaffer lesere og dermed inntekter. At mediene skulle gi avkall på dette, hvis prinsessen bare unnlot å bruke prinsessetittelen, står ikke til troende.

Men ville kanskje færre søke til prinsessens og sjamanens seanser dersom hun bare brukte sitt navn uten tittel? Sannsynligheten for dette, er omlag lik null. Absolutt alle vet hvem Märtha er, og alle vet hva hun er interessert i og driver med. Dette gjelder ikke bare nordmenn. Märthas ukongelige livsstil er kjent langt utenfor Norges grenser. Hun trenger ikke markedsføre seg som prinsesse for å vekke interesse. Sluttet pressen å skrive om Edward VIII etter at han abdiserte og ikke var konge lenger?

At Märtha Louise kaller seg prinsesse, skyldes at det er prinsesse hun er. Hun kan gi avkall på mye og takke nei til kongelige privilegier som f.eks. appanasje, ja, hun kan gi avkall på å bli kalt "kongelig høyhet", men sitt royale opphav kan hun ikke endre på uansett hva hun gjør. Prinsesse-"verdigheten" vil alltid klebe ved henne. Så lenge hun lever, vil mediene følge henne med argusøyne og bruke henne i sitt kram for alt hva hun er verd. Og unnlater hun å bruke prinsessetittelen, vil nok mediene passe på å minne om hennes royale opphav.

Selv kan hun ikke gjøre noe for å redusere medienes og folks interesse for henne. Uansett hva jeg gjør, blir det kritisert, sier hun. Det har hun rett i. Å sløyfe prinsessetittelen, vil ikke hjelpe. Det er faktisk bare mediene som kan devaluere hennes verdi som salgsobjekt - og dermed redusere interessen for den virksomheten hun driver. Hvis de ikke skrev om henne, ville interessen utvilsomt dale. Men er mediene villige til å gi avkall på denne inntektskilden?

Mitt råd er klart:  La Märtha Louise være i fred! Ikke lat som om hun blir omtalt og kritisert av hensyn til monarkiet og dets framtid. Märtha Louise er ingen fare for monarkiet. Jeg er republikaner, men innser at monarkiet står fjellstøtt i nordmenns bevissthet. Så fjellstøtt at det tåler en fargeklatt som Märtha Louise. Kronprins Haakon bør ikke være redd. Han blir konge. Han kan derfor trygt la Märtha Louise være den hun er uten å presse henne til å gi avkall på prinsessetittelen  eller tvinge henne til å slå inn på en mer kongelig livsstil.

Märtha er en personlighet. La henne være det!

Kay Olav Winther d.e.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Jensen-saken strider mot folks rettferdighetssans

Jeg er redd. Jeg er redd fordi jeg åpenbart bor i et land uten rettssikkerhet. Et land hvor man kan bli dømt til fengsel i 21 år uten at det foreligger håndfaste beviser på skyld. I en rettsstat skal man dømmes for det gale man bevislig har gjort. Man skal ikke dømme folk, eller utmåle ekstra streng straff, for å skremme andre fra å bryte loven. Sannsynlighetsovervekt er en subjektiv vurdering. Å dømme noen til å sone lovens strengeste straff uten bevis og på grunnlag av indisier og sannsynlighetsovervekt, er et alvorlig angrep på rettssikkerheten. Jeg vet ikke hvordan retten har tenkt i sitt lønnkammer, men det virker som om det har vært overveiende viktig å felle Jensen og gi ham maksimal straff. Det er som om politi og påtalemakt har ønsket å demonstrere ut over enhver tvil at man ikke legger fingrene i mellom når delinkventen er en av deres egne. 21 år for det Eirik Jensen er mistenkt og anklaget for, er en helt urimelig straffeutmåling. Det er samme straff som ble gitt til a

Korrupte politikere - eller?

Den ene stortingsrepresentanten etter den andre må erkjenne at de har misbrukt ordningen med statlige pendlerleiligheter. De har bedt om - og mottatt - leiligheter og skattefordeler de ikke skulle ha hatt. Noen har til og med brukt fantasi og stor oppfinnsomhet for å få det til å se ut som om de trengte et sted å bo selv om de eide både hus og hjem i overkommelig nærhet av Stortinget. Provoserer At den "jevne mann og kvinne" blir forarget over slike forhold, er ikke til å bli forundret over. At personer som urettmessig er dømt for svindel med NAV-ytelser, blir ekstra opprørt, er også lett å forstå. De ser det som bevis på at det fortsatt er forskjell på kong Salomo og Jørgen Hattemaker. Politikerforakt At pendlerboligsakene har bidratt til politikerforakt og mistillit til det representative politiske systemet er utvilsomt.  På enkelte - riktignok mindre seriøse! - nettsteder florerer kritikken, beskyldningene  og hatytringene. Stortingsrepresentanter blir en bloc beskyldt for

Krigen i Afghanistan er en borgerkrig

Krigen i Afghanistan er en borgerkrig. En konflikt som må løses internt.   USAs og NATOs nærvær i Afghanistand var en okkupasjon. At okkupantene trekker seg ut, er egentlig en gledelig begivenhet. At Taliban har overtatt maktet og vil opprette et islamsk styre, et khalifat styrt etter sharia og ledernes religiøse fordommer og forgodtbefinnende, vil være en tragedie for mange afghanere.    Menneskerettighetene vil bli krenket, kvinner og jenter vil bli underkuet, mange vil bli drept og enda mange flere vil rømme - eller forsøke å rømme - landet. For milioner av afghanere vil talibanstyret oppleves som et helvete på jord. Men det dreier seg om et internt afghansk forhold. Skal Talibans terrorregime bekjempes, må det bekjempes av afghanerne selv. Verken USA eller NATO  - eller noen annen fremmed makt har rett til å invadere Afghanistan for å bekjempe de religiøse fanatikerne som nå har makten. Hvis noen skulle øve modererende innflytelse på Taliban, måtte det være FN. Ikke ved våpenbruk o