Gå til hovedinnhold

Det VAR ikke bedre før

Videodømming-systemet VAR er kommet for å bli. Og godt er det.

Det fins regler for hva som er tillatt i fotball.  Reglene skal følges. Den som forsettlig - eller ufrivillig - bryter reglene, skal ikke belønnes, men straffes. Hvis reglene er for rigide, eller på annen måte er til hinder for at det kan spilles god og fair fotball, må reglene endres. Ikke kontrollsystemet.

Det har vært brukt mange "tjuvtriks" i fotball. En tidligere fotallspiller beskrev med begeistring hvordan de på treningene lærte å bruke albuen på motspillerne uten at dommeren skulle kunne se det. Spillerne kaster seg ned i 16-meterfeltet for å få straffe. Det er nesten mer filming i løpet av 90 minutter på en fotballbane, enn i et gjennomsnitlig Hollywood-studio. En stjerne som Neymar ruller omtrent tvers over banen for å simulere at han er urettmessig felt og ulovlig behandlet av motspillerne.

En fotballdommer er bare et menneske. Ikke et unikum med et øye på hver finger. Han eller hun kan ikke se alt. På fotballbanen skjer det meste i høyt tempo. Og dommeren må ta sin avgjørelse der og da. Inntil VAR "kom på banen", hadde han eller hun ingen angrefrist. Dette gav rom for skitne triks, skuespill og overdrevne reaksjoner og feilaktige avgjørelser fordi dommeren ikke så - eller forstod - det som skjedde.

VAR gir oss et mer rettferdig fotballspill med riktigere avgjørelser. Det blir mindre plass for skitne triks og annet lureri. De eneste som taper på at VAR er innført, er juksemakerne.

Det er hevdet at VAR-avgjørelser stykker opp spillet. Det er en liten pris å betale for et rettferdigere spill. Dessuten er det grunn til å tro at vissheten om at spillerne kan bli avslørt av VAR, vil føre til et rene spill og dermed mindre tidsspille.

Skuespill i straffefeltet er en klassisk øvelse i fotball. Altfor mange kamper er i tidens løp vunnet med straffer som er tildelt for fiktive overtredelser. Både i Norge og andre land "legger" spillere seg i straffefeltet så snart de ser sitt snitt til det. Og svake dommere bruker altfor lett fløyta for å belønne gode skuespillerprestasjoner.

"Off side" er en interessant forseelse. En god og ansvarsbevisst dommer vil meget ofte være i tvil om en spiller i bevegelse var "off side" da ballen ble spilt. Linjedommerne er selvfølgelig til god hjelp, men også linjedommere tar feil. Det fins det mange beklagelige eksempler på. Elektronisk strek og dommerens mulighet til å se med egne øyne ved hjelp av VAR-apparatet, sikrer riktigere avgjørelser og færre diskusjoner om pavens skjegg. Om dette koster et minutt eller to, gjør ingen ting så lenge dødtiden blir lagt til.

VAR er et stort framskritt. Det har kommet for å bli. Det må fotballspillere, -ledere og -publikum avfinne seg med. Juksemakerne, lurendreierne og skuespillerne får nå mindre spillerom. Det tjener fotballen på!

Kay Olav Winther d.e.


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Jensen-saken strider mot folks rettferdighetssans

Jeg er redd. Jeg er redd fordi jeg åpenbart bor i et land uten rettssikkerhet. Et land hvor man kan bli dømt til fengsel i 21 år uten at det foreligger håndfaste beviser på skyld. I en rettsstat skal man dømmes for det gale man bevislig har gjort. Man skal ikke dømme folk, eller utmåle ekstra streng straff, for å skremme andre fra å bryte loven. Sannsynlighetsovervekt er en subjektiv vurdering. Å dømme noen til å sone lovens strengeste straff uten bevis og på grunnlag av indisier og sannsynlighetsovervekt, er et alvorlig angrep på rettssikkerheten. Jeg vet ikke hvordan retten har tenkt i sitt lønnkammer, men det virker som om det har vært overveiende viktig å felle Jensen og gi ham maksimal straff. Det er som om politi og påtalemakt har ønsket å demonstrere ut over enhver tvil at man ikke legger fingrene i mellom når delinkventen er en av deres egne. 21 år for det Eirik Jensen er mistenkt og anklaget for, er en helt urimelig straffeutmåling. Det er samme straff som ble gitt til a

Vandalene vil rive Y-blokka

Man skulle tro at Høyre var et parti med sans for historie og kultur. Men det er altså ikke tilfelle. Fagmiljøer, kunst-, arkitektur- og historie-eksperter samt kulturbevisste enkeltpersoner vil bevare Y-blokka som er et helt sentralt element i arkitekt Erling Viksjøs regjeringskvartal. Men Høyre vil rive. Fagfolk over hele verden steiler, og finner det utrolig at en sivilisert nasjon vil rive et slikt monumentalt byggverk. Men den Høyre-ledede regjeringen holder hardnakket på sitt. Y-blokka skal bort. Picassos og Nesjars kunst får man heller ta vare på på annen måte. Her går Høyre i bresjen for å anrette uopprettelig skade på et enestående kunstverk som andre land ville betalt i dyre domme for å ha. Kommunalminister  Monica Mæland er en standhaftig dame. Åpenbart uten evne til å la seg overbevise av og gi etter for motargumenter. Har hun bestemt seg, så har hun bestemt seg - uanset hvor skjebnesvangert gal hennes bestemmelse er. Trolig mener hun at ettergivenhet er svakhet. Hun se

Putin - mannen fra fortiden

Enkelte observatører mener at Vladimir Putin i løpet av årene som russisk president har utviklet en personlighetsforstyrrelse. Mye tyder på at det er riktig. Men Putin har aldri vært en person med en stabil psyke og et demokratisk sinnelag. Allerede da han tiltrådte Russlands høyeste embete for første gang, var det klart at han var en person med ubgrensede personlige ambisjoner og overdreven tro på egen fortreffelighet. For alle som ville se, var det åpenbart at den tidligere KGB-agenten ikke ville sky noen midler for å beholde makten selv om hans funksjonsperioder løp ut, og at Russland under hans styre ville kunne bli en fare for såvel tidligere bundsforvandter som naboer. Ikke vanskelig å forutsi I januar 2008 skrev jeg innlegget "Putins Russland - en uberegnelig nabo" på min daværende blogg. I blogginnlegget pekte jeg på at Sovjetunionen likte å rasle med sablene, men holdt seg i ro. Russland under Vladimir Vladimirovitsj Putin derimot "gir ikke ved dørene. Etter en