Gå til hovedinnhold

Vandalene vil rive Y-blokka

Man skulle tro at Høyre var et parti med sans for historie og kultur. Men det er altså ikke tilfelle. Fagmiljøer, kunst-, arkitektur- og historie-eksperter samt kulturbevisste enkeltpersoner vil bevare Y-blokka som er et helt sentralt element i arkitekt Erling Viksjøs regjeringskvartal. Men Høyre vil rive.

Fagfolk over hele verden steiler, og finner det utrolig at en sivilisert nasjon vil rive et slikt monumentalt byggverk. Men den Høyre-ledede regjeringen holder hardnakket på sitt. Y-blokka skal bort. Picassos og Nesjars kunst får man heller ta vare på på annen måte. Her går Høyre i bresjen for å anrette uopprettelig skade på et enestående kunstverk som andre land ville betalt i dyre domme for å ha.

Kommunalminister  Monica Mæland er en standhaftig dame. Åpenbart uten evne til å la seg overbevise av og gi etter for motargumenter. Har hun bestemt seg, så har hun bestemt seg - uanset hvor skjebnesvangert gal hennes bestemmelse er. Trolig mener hun at ettergivenhet er svakhet. Hun ser ikke ut til å forstå at det å gi etter for gode argumenter, er tegn på intelligens og raus personlighet.

Viksjøs regjeringskvartal er et helhetlig  arkitektonisk og kulturhistorisk verk. River man Y-blokka, ødeleggger man helheten. Og hva værre er: Ødelegger man regjeringskvartalet ved å rive Y-blokka, fullfører man det ødeleggelsesverket som drapsmannen og vandalen fra 22. juli 2011 påbegynte. Å sette regjeringskvartalet i stand igjen, og bevare det for framtiden, vil være en manifestasjon av at Norge ikke lar seg kue av forblindede, fanatiske voldsmenn. Men det skjønner åpenbart ikke kommunalministeren og regjeringen. De vil gå voldsmannen til hånde og fullføre ødeleggelsesverket. Det er utrolig, men sant.

Y-blokka er ennå ikke revet. Blir den revet, vil våre etterkommere dømme oss og omverdenen le og riste oppgitt på hodet av oss. Da vil vi gå til ettertiden med samme omdømme som de forstokkede islamittiske terrorgruppene som ødela kunstgjenstander og byggverk fra en fjern fortid. De forstod heller ikke betydningen av å ta vare på identitetsskapende kulturhistoriske verk for framtiden.

Y-blokka er ikke et hvilket som helst byggverk. Den er unik - som bygningskunst og fordi den er utsmykket av en av verdens mest framtredende og egenartede bildekunstnere. Å flytte Picasso/Nesjars kunst fra Y-blokka er som å flytte Michelangelos takmalerier ut av Det sixtinske kapell.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Jensen-saken strider mot folks rettferdighetssans

Jeg er redd. Jeg er redd fordi jeg åpenbart bor i et land uten rettssikkerhet. Et land hvor man kan bli dømt til fengsel i 21 år uten at det foreligger håndfaste beviser på skyld. I en rettsstat skal man dømmes for det gale man bevislig har gjort. Man skal ikke dømme folk, eller utmåle ekstra streng straff, for å skremme andre fra å bryte loven. Sannsynlighetsovervekt er en subjektiv vurdering. Å dømme noen til å sone lovens strengeste straff uten bevis og på grunnlag av indisier og sannsynlighetsovervekt, er et alvorlig angrep på rettssikkerheten. Jeg vet ikke hvordan retten har tenkt i sitt lønnkammer, men det virker som om det har vært overveiende viktig å felle Jensen og gi ham maksimal straff. Det er som om politi og påtalemakt har ønsket å demonstrere ut over enhver tvil at man ikke legger fingrene i mellom når delinkventen er en av deres egne. 21 år for det Eirik Jensen er mistenkt og anklaget for, er en helt urimelig straffeutmåling. Det er samme straff som ble gitt til a

Putin - mannen fra fortiden

Enkelte observatører mener at Vladimir Putin i løpet av årene som russisk president har utviklet en personlighetsforstyrrelse. Mye tyder på at det er riktig. Men Putin har aldri vært en person med en stabil psyke og et demokratisk sinnelag. Allerede da han tiltrådte Russlands høyeste embete for første gang, var det klart at han var en person med ubgrensede personlige ambisjoner og overdreven tro på egen fortreffelighet. For alle som ville se, var det åpenbart at den tidligere KGB-agenten ikke ville sky noen midler for å beholde makten selv om hans funksjonsperioder løp ut, og at Russland under hans styre ville kunne bli en fare for såvel tidligere bundsforvandter som naboer. Ikke vanskelig å forutsi I januar 2008 skrev jeg innlegget "Putins Russland - en uberegnelig nabo" på min daværende blogg. I blogginnlegget pekte jeg på at Sovjetunionen likte å rasle med sablene, men holdt seg i ro. Russland under Vladimir Vladimirovitsj Putin derimot "gir ikke ved dørene. Etter en