Gå til hovedinnhold

Sommerhytta: Utnyttelse av troskyldige deltakere

Når man skal arrangere konkurranser, må man ha klare, omforente kriterier for hva som er rett og galt, hva som er bra og dårlig.
 
Man kan ikke vurdere prestasjoner med egen magefølelse og smak som målestokk og fasit. 
 
Fjernsynet har tidligere vist konkurranser i hagedyrking - åpenbart helt uten kriterier for hva som er godt og dårlig, riktig og galt arbeid. Subjektiv vurdering har avgjort hvem som har gått seirende ut av konkurransen. Med andre dommere ville resultatet høyst sannsynlig blitt et annet.
 
Sommerhytta er et populært underholdningsprogram på TV2 Det har gått over flere sesonger. Nye par har år om annet gitt seg i kast med å fullføre innredningen av nybygde sommerhytter i håp om å gå seirende ut av konkurransen. For premien er formidabel: En hytte i fleremillionersklassen.
 
Jeg har sett på alle foregående sesonger, men har likt stadig dårligere det jeg ser. Optimistiske personer som som ser seg som framtidige eiere av hytta de jobber med, legger seg i selen, og sliter og strever for å gjøre en best mulig jobb på områder hvor de ikke har noen erfaring og ingen kunnskap. De investerer fysisk og mental innsats samt følelsesmessig engasjement i troen på at vurderingen er rettferdig og riktig, og at de har en fair mulighet til å vinne sitt sommerparadis.
 
Etter at konkurrentene har ofret søvn og blodslit i en snau uke, kommer tre "forståsegpåere" - eller såkalte "eksperter" - for å bedømme arbeidet og sammenholde det med de andre konkurrentenenes arbeid for å kåre vinneren av en gullhammer som skal bringe vinneren et skritt nærmere den store gevinsten: Sommerhytta!
 
Jeg får vondt når jeg følger vurderingsrunden. Snekkeren bruker sitt snekkerskjønn og vurderer snekkerarbeidet ut fra faglige kriterier, men hvilke kriterier legger de to andre "ekspertene til grunn"? 
 
Hva er riktig innredning? Hva er gal innredning? Hva er riktig fargevalg, og hva er galt? Hvilke møbler er anbefalelsesverdige og hvilke er mindre heldige? Fins det kriterier for disse forholdene? Eller dreier det seg om subjektiv smak og flyktige trender for hva som er "in" og "stilriktig" akkurat nå? Og er smak kanskje avhengig av alder? Og miljø? Og sosial tilhørighet? Og en rekke andre forhold? Og er smaken, som det blir sagt, rett og slett som baken?

Har designer-damen som er med, noen konkrete, påvislige kriterier for hva som er riktig og galt når det gjelder innredning? Eller legger hun sin egen personlige smak og sine personlige preferanser til grunn?
Hvorfor mener hun at en takstige fra en nedfallshytte er fantastisk som innendørs stige opp til hemsen i en sommerhytte? Hvorfor er det flott med paller i en moderne, nybygd sommerhytte? Ved eierbytte ville disse tingene trolig ryke ut av hytta i rekordfart.

Og blomstermannen. Hvilke kriterier dømmer han etter? En hytte er et hvilested. Og et opplevelsessted. Hvilke beplantninger, bed, vannspeil og andre arbeidskrevende innretninger er det "riktig" å ha ved en hytte for hvermannsen? Noen vil ha en plass til solstolen og "that's it". Andre vil muligens utfolde sitt hage- og dyrke-instinkt rundt hytta, mens naboen vil pynte opp og realisere ideer fra ukeblader og hagemagasiner.

Folk er forskjellige. Det er også smaken. Men ikke rundt Sommerhytta. Der er det Finn Shjølls smak som teller.

Jeg har vært uenig med ekspertene om utropingen av alle vinnerne av sommerhyttene hittil. Fjorårets var kanskje verst. To unge, sympatiske mennesker fikk seg ei hytte, men seieren burde etter mitt skjønn - og min smak! - gått til et annet sympatisk ungt par som leverte snekker- og innredningsarbeid av høy faglig kvalitet.

Min vurdering er subjektiv. Jeg bruker mine egne preferanser som målestokk.

Min bekymring er at jeg føler at det samme gjelder to av "ekspertene" som TV2 har funnet fram til. Å slå om seg med begrep som "organisk" kan imponere noen, men kan designeren forklare hva "organisk" er og hvilke kvaliteter det innebærer? Eller er "organisk" bare et navn på en trend? Min påstand er at det som er "in" i dag er "out" i morgen. Flyktige trender kan man ikke bedømme hytteinteriør og fargevalg ut fra.

Egentlig er det ikke de såkalte "ekspertene" jeg ønsker å kritisere. De burde riktignok takket nei til en umulig oppgave, men de gjør trolig så godt de kan. Det er TV2  som er å bebreide. Kanalen lokker godtroende folk inn i en situasjon hvor de utfører et blodslit som skal gi dem en hytte verd over 3 millioner kroner. Hvem ville ikke føle seg fristet?

Men bare ett par kan vinne. De andre jobber for "knapper og glansbilder" som det heter. Og hadde de enda kunnet være sikre på at det paret som har gjort den beste jobben, stikker av med premien. Men kan de det?

Viser ikke de foregående sesongene at det er tilfeldighetene og dommernes subjektive smak som avgjør?

Vinneren sitter igjen med en mega-premie. Taperne sitter igjen med en opplevelse - og sin tilmålte kjendistid på TV.

Men den egentlig vinneren er TV2. Som har skaffet seg seere og annonsører og sponsorer ved hjelp av en flokk intetannende entusiaster som har ofret det meste i kampen om ei sommerhytte som noen andre stakk av med. Fordi noen utvalgte "eksperter" uten faglige og saklige kriterier mente at deres hytte var best.

Kay Olav Winther d.e.


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Strøm på avveier

Norge er et land langt mot nord. Vi har vinter 5 måneder i året - ofte mer. Det gir oss mange utfordringer som andre land er spart for. Det er f. eks. kaldt her. Selv om vi bygger boliger som er tilpasset det barske klimaet vi lever i, må vi varme opp boligene våre hele vinteren - og mange ganger både om høsten og våren i tillegg. Dette forsøker vi å gjøre så miljøvennlig som mulig. Derfor har vi i stor utstrekning brukt elektrisitet til oppvarming i tilegg til lys og drift av elektriske maskiner i husholdningen. Mange boliger er til og med bygd uten mulighet for vedfyring eller bruk av vannbåren varme. De som bor der, er avhengig av strøm. Norsk elektrisitet er - og har i uminnelige tider vært - produsert ved hjelp av vannkraft. Det er en fornybar ressurs. Og produksjonen og forbruket forurenser lite. Oppvarming ved bruk av elektrisk strøm er altså en vinn-vinn-situasjon i Norge. Fordi elektrisk strøm er så ren og fourenser så lite, har vi funnet ut at den med fordel kan erstattet f.e

Ulv

I mange år hadde vi ikke ulv i Norge. Tilsynelatende var det ingen som savnet den. Folk gikk trygt på tur i skogen, og sauebøndene slapp smalen på beite. Gaupe og bjørn tok noen sauer, men stort sett fikk saueflokkene gå i fred Så kom det igjen ulv i norske skoger - og landbruksområder. Når et land får ulv etter å ha vært uten ulv noen tiår, er det to sannsynlige forklaringer: Ulv er satt ut. Eller den er innvandret. Den ulven vi har i dag, er ikke norsk. Det er like fremmed i norsk natur som villsvin og mårhunder og andre dyr som krysser landegrensene og inntar nye habitater. Myndighetene har erklært mårhund og villsvin som fremmede arter og uønsket i Norge. Hvorfor vil vi ha ulv? Enkelte villdyr-entusiaster mener at ulven hører hjemme i Norge fordi vi tidligere har hatt viltlevende ulvestammer i vårt land. Ulven som art hører altså hjemme i vår natur, hevder de. Av den grunn bør vi nå akseptere etterkommere etter importert ulv for å gjenopprette en ny norsk ulvestamme. Ogs

22. juli

I dag er det 10 år siden bomben gikk av i regjeringskvartatelet og 69 unge mennesker ble skutt og drept og hundretalls flere ble skadd og traumatisert på Utøya.   Udåden ble forøvet av en feig, stormannsgal person med et labilt sinnelag og forkvaklede ideer om at partiet, institusjonen og personene han forsøkte å tilintetgjøre, hadde gjort seg skyldig i landsvik og satt det norske folk og norsk kultur i fare ved å gi muslimer adgang til landet.   Han så på seg selv som en kriger og redningsmann. Han ville "befri oss" og redde oss fra undergangen. Derfor måtte unge mennesker med "foræderske" meninger dø.    Det er sagt at terroristen handlet av ondskap. Men han handlet ikke for å gjøre ondt. Han ville redde oss fra vår egen svakhet og vårt eget svik. Han påtok seg rollen som redningsmann og Mesias fordi vi selv, etter hans mening, var forblindet og tilskyndet en utvikling som ville bringe Norge i fortapelsen.   Han hadde ikke lenger noen tro på at folket og de demokr