Gå til hovedinnhold

Idrett er politikk!

Rosenborgtrener Åge Hareide mener at man ikke bør blande idrett og politikk. I hvert fall ikke "på måten det er blitt gjort den siste tiden". "Jeg går ut mot bruk av fotballen til alle typer markeringer" har Hareide uttalt til TV2.
 
Det høres tilforlatelig ut, men er det det? Bør idrett og politikk holdes adskilt? Bør fotballen holdes fri for "alle typer markeringer"?

Det man har gjort "den siste tiden" er å flagge og aksjonere for "Pride". Essensen i aksjonen er å påvirke; påvirke for å sikre at homoseksuelle og lesbiske aksepteres i samfunnet på lik linje med heteroseksuelle. 
 
Er dette politikk? Ja, det er politikk. Akkurat som diskriminering og kamp for å beholde eller opparbeide diskriminerende holdninger er politikk. Motstand mot å blande idrett og fotball, er også politikk! Hareide driver derfor politikk når han tar avstand fra at fotballen gir rom for kamp mot diskriminering av homoseksuelle og lesbiske.

Politikk er ikke bare politiske partier, interesseorganisasjoner, styrende organer, valg og hele det politiske "apparatet".  Å drive politikk er å delta i utformingen av samfunnet - av fellesskapet. Det er å bestemme hva som skal være tillatt og hva som skal være forbudt. Det er å definere og beskrive de etiske og moralske holdningene som fellesskapets og den enkelte innbyggers, aktivitet skal baseres på.

Det fins mange styringsmåter. Det fins enevelde, oligarki - og det fins demokrati. Demokrati forutsetter at folket deltar i styret av samfnnet. Deltakelse betyr gjerne deltakelse ved valg, men like viktig er utvekslingen av synspunkter og erfaringer - m.a.o. samfunnsdebatten - mellom valgene. En åpen samfunnsdebatt med vide grenser og stor toleranse, er en forutsetning for et velfungerende folkestyre.

Ved å uttale seg, benytter Åge Hareide seg av sin rett til å ytre seg. Men han mener at andres rett til ytringer bør begrenses. De andres meningsytringer bør i alle fall utelukkes fra det felleskapet og det forumet som idretten utgjør.

Kanskje mener han at idretten er nøytral - og upolitisk? At den ikke skal besudles med uenighet og diskusjon?

La oss ta for oss et par eksempler: Mange mener at det ville vært å drive politikk hvis Norge hadde boikottet fotball-VM 2022 i Quatar. Men er det ikke også å drive poltikk å ikke boikotte? Å godta at arrangementet går i et land totalt blottet for menneskerettigheter? Er ikke begge standpunkter like politiske?

I 1936 ble de olympiske sommerlekene arrangert i Berlin. I Hitlers Tyskland! Noen mente sikkert at det norske fotballandslaget burde blitt hjemme. Mens andre mente at man burde delta og heller uttale sin mening om diskriminering og nazisme på stedet.
 
Hvor stor invirkning er det sannsynlig at norske fotballspilleres - og andre idrettsfolks - opposisjonelle meninger hadde på nazistene? La de bort noen av nazidoktrinene? Ble færre kastet i fengsel eller i konsentrasjonsleire? Ble folkemordet i den etterfølgende krigen mindre og mindre grusomt takket være at nordmenne tok bladet fra munnen under olympiaden i Hitler-Tyskland i 1936?
 
Eller kunne despoten Hitler rose seg av vellykkede olympiske leker som bare hadde to minus: At den fargede James Cleveland Owens var de hvite overlegne i sprint og lengde - og at Norge slo Tyskland i fotball. 

Fotball befinner seg ikke i et vakuum. All idrett - også toppfotball - er en integrert del av samfunnet og må styres etter de samme moralske og etiske grunnverdiene som gjelder for samfunnet ellers. I Sovjetunionen og DDR ble idrettsutøvere dopet og underlagt umenneskelige regimer. Individet betydde lite. Kollektivet - STATEN! - betydde alt. Intet personlig offer var for stort. Alt og alle kunne ofres for Staten.

Var ikke dette politikk? Var det ikke politikk å ta avstand fra slike holdninger og slik manglende respekt for menneskeverd? Burde kritikken mot misforholdene vært tystet ned med det argumentet at man ikke skal blande politikk i idretten?

Nei, Hareide du tar feil! Du må gjerne være uenig. Du må gjerne gi uttrykk for din uenighet. Men bruk ikke argumentet at du "går ut mot bruk av fotballen til alle typer markeringer". Med din posisjon bruker du selv fotballen til en politisk markering.
 
Det er ikke bare OK. Det er sunt  og riktig. Du må bare innse at personer som er uenige med deg, har nøyaktig de samme rettighetene. Du forvalter ikke sannheten. Du forvalter en oppfatning - en mening.
 
Kay Olav Winther d.e.
 
 
  

 

 

 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Strøm på avveier

Norge er et land langt mot nord. Vi har vinter 5 måneder i året - ofte mer. Det gir oss mange utfordringer som andre land er spart for. Det er f. eks. kaldt her. Selv om vi bygger boliger som er tilpasset det barske klimaet vi lever i, må vi varme opp boligene våre hele vinteren - og mange ganger både om høsten og våren i tillegg. Dette forsøker vi å gjøre så miljøvennlig som mulig. Derfor har vi i stor utstrekning brukt elektrisitet til oppvarming i tilegg til lys og drift av elektriske maskiner i husholdningen. Mange boliger er til og med bygd uten mulighet for vedfyring eller bruk av vannbåren varme. De som bor der, er avhengig av strøm. Norsk elektrisitet er - og har i uminnelige tider vært - produsert ved hjelp av vannkraft. Det er en fornybar ressurs. Og produksjonen og forbruket forurenser lite. Oppvarming ved bruk av elektrisk strøm er altså en vinn-vinn-situasjon i Norge. Fordi elektrisk strøm er så ren og fourenser så lite, har vi funnet ut at den med fordel kan erstattet f.e

Ulv

I mange år hadde vi ikke ulv i Norge. Tilsynelatende var det ingen som savnet den. Folk gikk trygt på tur i skogen, og sauebøndene slapp smalen på beite. Gaupe og bjørn tok noen sauer, men stort sett fikk saueflokkene gå i fred Så kom det igjen ulv i norske skoger - og landbruksområder. Når et land får ulv etter å ha vært uten ulv noen tiår, er det to sannsynlige forklaringer: Ulv er satt ut. Eller den er innvandret. Den ulven vi har i dag, er ikke norsk. Det er like fremmed i norsk natur som villsvin og mårhunder og andre dyr som krysser landegrensene og inntar nye habitater. Myndighetene har erklært mårhund og villsvin som fremmede arter og uønsket i Norge. Hvorfor vil vi ha ulv? Enkelte villdyr-entusiaster mener at ulven hører hjemme i Norge fordi vi tidligere har hatt viltlevende ulvestammer i vårt land. Ulven som art hører altså hjemme i vår natur, hevder de. Av den grunn bør vi nå akseptere etterkommere etter importert ulv for å gjenopprette en ny norsk ulvestamme. Ogs

22. juli

I dag er det 10 år siden bomben gikk av i regjeringskvartatelet og 69 unge mennesker ble skutt og drept og hundretalls flere ble skadd og traumatisert på Utøya.   Udåden ble forøvet av en feig, stormannsgal person med et labilt sinnelag og forkvaklede ideer om at partiet, institusjonen og personene han forsøkte å tilintetgjøre, hadde gjort seg skyldig i landsvik og satt det norske folk og norsk kultur i fare ved å gi muslimer adgang til landet.   Han så på seg selv som en kriger og redningsmann. Han ville "befri oss" og redde oss fra undergangen. Derfor måtte unge mennesker med "foræderske" meninger dø.    Det er sagt at terroristen handlet av ondskap. Men han handlet ikke for å gjøre ondt. Han ville redde oss fra vår egen svakhet og vårt eget svik. Han påtok seg rollen som redningsmann og Mesias fordi vi selv, etter hans mening, var forblindet og tilskyndet en utvikling som ville bringe Norge i fortapelsen.   Han hadde ikke lenger noen tro på at folket og de demokr