Gå til hovedinnhold

Vladimir Putin i Adolf Hitlers spor

Da Hitler kom til makten i Tyskland, endret han de politiske spillereglene slik at han kunne opptre uten å bli hindret av parlamentarisk kontroll eller et plagsomt rettsvesen. Han skaffet seg raskt og effektivt makt og myndighet til opptre etter eget forgodtbefinnende. Han brakte opposisjonen til taushet og fengslet sine politiske motstandere.
 
Kvalt opposisjonen og temmet mediene
Det samme har Putin gjort i Russland. I sann despotisk ånd har han gjort opposisjon ulovlig og plassert sine mest truende politiske motstandere i fengsel.

Hitler skaffet seg raskt kontroll over mediene og sørget for at det tyske folk ble foret med usannheter og propaganda som effektivt bidro til å svekke motstanden i folket og øke forståelsen for de politiske grepene som der Führer så seg nødt til å ta.

På samme måte har Putin ensrettet mediene i Russland. Befolkningen er systematisk hjernevasket og ensrettet. Når ansatte i fjernsynet får beskjed om å latterliggjøre NATOs meldinger om at Russland forbereder angrep på naboen Ukraina, gjør de ansatte som de blit bedt om. Kanskje føler de seg som komiske Ali, men de vet at de ikke kan nekte. Mediene er i presidentens makt og er hans talerør.

En bit om gangen
Majoriteten i Hitler-Tyskland støttet førerens undertrykking av egen befolkning og aggressive politikk over for utlandet. Slik forstår også den russike befolkningen at det - slik Putin framstiller det -  er nødvendig for ham å sikre Russlands trygghet og uavhengighet ved å hindre at naboen Ukraina går inn i NATO og gir aggressive vestlige imperialister mulighet til å plassere våpen på ukrainsk jord.

Etter at Hitler hadde fjernet all opposisjon, bygd opp militær slagkraft og skaffet seg råderett over alle tyske maktmidler, gjorde han krav på utenlandske landområder med innslag av tysk befolkning. I strid med folkeretten annekterte Hitler Sudetenland som var del av Tsjekkoslovakia. Vestmaktene lot ham få viljen sin mot at han ikke angrep resten av Tsjekkoslovakia. Kort etter brøt han denne avtalen og invaderte det landet han hadde lovet å la være i fred. 

Gjorde som Hitler
Hitler var egentlig østerriker. Han anså Østerike som et germansk rike som egentlig hørte sammen med Tyskland. Han lot derfor tyske tropper marsjere inn i Østerrike og foretok et "anschluss". Dvs. at han knyttet Østerrike og Tyskland sammen til en germansk enhet.

Etter Sovjetunionens fall hørte halvøya Krim til Ukraina. Dette var en status som var anerkjent av alle - bortsett fra av Russland. Putin mente at Krim historisk sett tilhørte Russland. I 2014 overfalt russiske tropper øya og Putin gjorde den til en del av Russland i klassisk anschluss-stil. 

I Ukraina fantes det enklaver med stor russisktalende befolkning. Sterke krefter i to av disse enklavene - eller provinsene - ønsket at disse landområdene skulle være del av Russland - alternativt at de skulle ha selvstyre.

21. februar 2022 gikk russiske styrker etter ordre fra Vadimir Putin inn i provinsene Donetsk og Luhansk øst i Ukraina. Likheten med Hitlers innmarsj i Sudetenland er ikke til å ta feil av. Og påskudet er det samme. Hitler mente at tysktalende sjekkere gjorde Sudetenland tysk. Putin mener at russisktalende ukrainere gjør Donetsk og Luhansk russiske selv om de er anerkjente deler av et fredelig naboland.

Kort tid etter at han hadde lurt vestmaktene til å avstå fra bruk av våpen da han annekterte Sudetenland, fordi han lovte ikke å angripe Tsjekkoslovakia, angrep Hitler Tsjekkoslovakia likevel.

I dag den 24. februar 2022 angrep russiske tropper Ukraina.

Bryter internasjonale avtaler
I dagene før angrepet har Putin uttrykt seg kryptisk om Ukrainas rett til å være et eget land. Mye tyder på at han vil benytte anledningen til å rette opp i det han oppfatter som en historisk urettferdighet og inkludere Ukraina i et Stor-Russisk rike som trenger såvel "lebensraum"som buffer-områder for å holde NATO og andre potensielle fiender på armlengdes avstand fra selve Russlands grenser.

I tiden etter at 2. verdenskrig sluttet i Europa i 1945, har det ikke vært egentlig krig på Europeisk jord. Det har vært mange spente situasjoner, og farlige interessekonflikter, men partene har innsett at en krig med moderne våpen vil kunne overgå all menneskelig lidelse som krig hittil har skapt. Atomvåpen kan sette selve menneskehets eksistens i fare. 

Selv oligarkene i det fordums Sovjetunionen skjønte dette.

Men det gjør ikke Vladimir Putin.

Russlands nye tsar
Etter å ha underkuet all opposisjon og i praksis gjort seg til enehersker i Russland, har han øyensynlig mistet både gangsyn og vurderingsevne. Han føler seg åpenbart genial og usårlig og regner ikke med at han en dag vil måtte stå til regnskap for sine overgrep på eget folk og på fredelige naboer. 
 
For ham betyr andres lidelse lite. At han sprer død og ulykke og ødeleggelse over uskyldige medmennesker ser ikke ut til å plage ham nevneverdig. Som en typisk psykopat har han overbevist seg selv at han har en historisk misjon og derfor står over lover og internasjonale forpliktelser.
 
Nøyaktig det samme var tilfellet med Adolf Hitler. Hans stormannsgalskap og hensynsløshet spredde gru, ulykke og lidelse over Europa.

Han var stor en stund. Men endte med forferdelse.

Det burde Vladimir Putin merke seg!

Kay Olav Winther d.e.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Ulv

I mange år hadde vi ikke ulv i Norge. Tilsynelatende var det ingen som savnet den. Folk gikk trygt på tur i skogen, og sauebøndene slapp smalen på beite. Gaupe og bjørn tok noen sauer, men stort sett fikk saueflokkene gå i fred Så kom det igjen ulv i norske skoger - og landbruksområder. Når et land får ulv etter å ha vært uten ulv noen tiår, er det to sannsynlige forklaringer: Ulv er satt ut. Eller den er innvandret. Den ulven vi har i dag, er ikke norsk. Det er like fremmed i norsk natur som villsvin og mårhunder og andre dyr som krysser landegrensene og inntar nye habitater. Myndighetene har erklært mårhund og villsvin som fremmede arter og uønsket i Norge. Hvorfor vil vi ha ulv? Enkelte villdyr-entusiaster mener at ulven hører hjemme i Norge fordi vi tidligere har hatt viltlevende ulvestammer i vårt land. Ulven som art hører altså hjemme i vår natur, hevder de. Av den grunn bør vi nå akseptere etterkommere etter importert ulv for å gjenopprette en ny norsk ulvestamme. Ogs

Korrupte politikere - eller?

Den ene stortingsrepresentanten etter den andre må erkjenne at de har misbrukt ordningen med statlige pendlerleiligheter. De har bedt om - og mottatt - leiligheter og skattefordeler de ikke skulle ha hatt. Noen har til og med brukt fantasi og stor oppfinnsomhet for å få det til å se ut som om de trengte et sted å bo selv om de eide både hus og hjem i overkommelig nærhet av Stortinget. Provoserer At den "jevne mann og kvinne" blir forarget over slike forhold, er ikke til å bli forundret over. At personer som urettmessig er dømt for svindel med NAV-ytelser, blir ekstra opprørt, er også lett å forstå. De ser det som bevis på at det fortsatt er forskjell på kong Salomo og Jørgen Hattemaker. Politikerforakt At pendlerboligsakene har bidratt til politikerforakt og mistillit til det representative politiske systemet er utvilsomt.  På enkelte - riktignok mindre seriøse! - nettsteder florerer kritikken, beskyldningene  og hatytringene. Stortingsrepresentanter blir en bloc beskyldt for

Putin - mannen fra fortiden

Enkelte observatører mener at Vladimir Putin i løpet av årene som russisk president har utviklet en personlighetsforstyrrelse. Mye tyder på at det er riktig. Men Putin har aldri vært en person med en stabil psyke og et demokratisk sinnelag. Allerede da han tiltrådte Russlands høyeste embete for første gang, var det klart at han var en person med ubgrensede personlige ambisjoner og overdreven tro på egen fortreffelighet. For alle som ville se, var det åpenbart at den tidligere KGB-agenten ikke ville sky noen midler for å beholde makten selv om hans funksjonsperioder løp ut, og at Russland under hans styre ville kunne bli en fare for såvel tidligere bundsforvandter som naboer. Ikke vanskelig å forutsi I januar 2008 skrev jeg innlegget "Putins Russland - en uberegnelig nabo" på min daværende blogg. I blogginnlegget pekte jeg på at Sovjetunionen likte å rasle med sablene, men holdt seg i ro. Russland under Vladimir Vladimirovitsj Putin derimot "gir ikke ved dørene. Etter en